U bent hier

Dronefoto - overzichtsfoto bergwijkbrug ingeschoven

EFRO-project Bergwijkbrug

Bereikbaarheid kleine Fraterstraat

Nadat op 15 en 16 juli de brug onder grote belangstelling op zijn definitieve positie geplaatst werd, voert de aannemer de komende weken nog werken uit om de brug te verankeren in functie van een definitieve ingebruikname. De Bergwijkbrug zelf blijft ook nog afgesloten voor alle verkeer.

Online infosessie rond maatregelen afrit R4

Eens de Bergwijkbrug gesloten is, worden verschillende maatregelen genomen om het verkeer dat van de R4 komt, af te wikkelen. Herbekijk hier een infosessie over deze specifieke maatregelen.

EFRO-project Bergwijkbrug

De Bergwijkbrug, de kleine brug over de Ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat, wordt dankzij steun van het EFRO vervangen door een nieuwe brug met veilige fietsinfrastructuur. 

Bereikbaarheid en omleidingen

De oude Bergwijkbrug is op 4 januari 2021 toegegaan voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het verkeer zal tot het einde van de werken een omleiding moeten volgen.

Timing en fasering

De totale duur van de werken wordt voorzien op ongeveer 14 maanden. In september 2021 werd duidelijk dat door leveringsproblemen het openstellen van de brug pas voorzien is voor eind 2021.

Ontwerp nieuwe Bergwijkbrug

De nieuwe Bergwijkbrug zal ruimte bieden voor een veilige infrastructuur voor zowel voetgangers, fietsers als autoverkeer.

Maatregelen voor minder hinder

Het vernieuwen van de Bergwijkbrug is helaas niet mogelijk zonder hinder voor het verkeer. Daarom werken we verschillende maatregelen uit om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Communicatie over de werken

Blijf je graag op de hoogte van de werken? Heb je een vraag of wil je iets melden? Contacteer dan de dienst Ruimte van het lokaal bestuur Merelbeke.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de Werken aan de Bergwijkbrug? Kijk dan alvast hier even bij de veelgestelde vragen.