U bent hier

Diensten

 • Het managementteam bestaat uit de afdelingshoofden, de financieel directeur en de algemeen directeur.

 • Dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor alle bevolkingsgegevens en afschriften.

 • De dienst Communicatie en onthaal maakt je wegwijs in het gemeentehuis en staat in voor de externe en interne communicatie van de gemeente Merelbeke.

 • Op de dienst Leefmilieu kan je terecht voor informatie in verband met het gemeentelijk milieubeleid in zijn diversiteit.

 • De dienst Omgeving is verantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van allerlei stedenbouwkundige aanvragen.

 • De dienst HR staat in voor het algemeen beheer van de personeelsdossiers van het gemeentepersoneel.

 • De dienst Preventie en noodplanning bestaat uit twee grote luiken: interne preventie en noodplanning.

 • De dienst Infrastructuur is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar groen en het onderhoud van het wegennet en de gemeentelijke gebouwen.

 • Alle sociale dienstverlening onder één dak

 • De dienst Interne organisatie is de opvolging van de openbaarheid van bestuur, de briefwisseling en administratie.

 • De Sociale Dienst biedt advies, ondersteuning en begeleiding bij financiële en sociale problemen.

 • De dienst Financiën staat in voor de opvolging van alle financiële verrichtingen van het lokaal bestuur.

 • De dienst Ruimte is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van de publieke ruimtes in Merelbeke.

 • Voor jouw en onze veiligheid willen we je voorlopig maximaal telefonisch of digitaal helpen. Is je vraag of probleem niet via deze weg op te lossen? Dan kun je een afspraak maken bij het gemeentehuis of het Sociaal Huis.

 • De dienst evenementen zorgt voor de coördinatie van gemeentelijk evenementen en zorgt voor behandeling van evenementenaanvragen en materiaaluitleen.