U bent hier

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de beleidscoördinatoren, de financieel beheerder en de gemeentesecretaris. Zij zorgen voor de ontwikkeling en invoering van een eenduidige visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuur, het personeel en de financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en –uitvoering. De burgemeester is een adviserend lid van het managementteam.

Secretaris / waarnemend algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten.

09 210 32 01

Financieel beheerder

De financieel beheerder is als lid van het managementteam de financiële adviseur van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

09 210 32 02

Vrijetijdscoördinator
09 210 32 14

Coördinator werken
09 210 33 90

Voorzitter / burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is bevoegd voor algemene coördinatie bestuur en beleid, burgerzaken, politie, brandweer en veiligheid, erediensten en begraafplaatsen, externe relaties en intergemeentelijke samenwerking, ontvangsten en protocol, restbevoegdheden.

09 210 32 00