U bent hier

Maatregelen voor minder hinder

Minder-hindermaatregelen Bergwijkbrug

Om de impact van de werken aan de Bergwijkbrug te beperken, zijn verschillende minder-hindermaatregelen uitgewerkt tot het einde van september 2021. Zo hopen we de komende maanden het verkeer in Merelbeke in goede banen te leiden. Hieronder kan je een overzicht terugvinden van alle maatregelen die het lokaal bestuur Merelbeke neemt.

 


Overzicht minder-hindermaatregelen werken Bergwijkbrug

 

1. Kruispunt Van Goethemstraat-Hundelgemsesteenweg: plaatsen verkeerslichten

Het kruispunt Van Goethemstraat met de Hundelgemsesteenweg staat al langer bekend om zijn onoverzichtelijkheid en de gevaarlijke verkeerssituatie die daarmee gepaard gaat, in het bijzonder voor zwakke weggebruikers. Omdat verwacht wordt dat de verkeersdruk er enkel zal toenemen tijdens de bouw van de nieuwe Bergwijkbrug, heeft het lokaal bestuur besloten om verkeerslichten te plaatsen.Voetgangers en fietsers

Voor voetgangers en fietsers zal de veiligheid verbeteren door het plaatsen van verkeerslichten bij alle oversteken. Fietsers en voetgangers moeten aan de verkeerslichten gebruikmaken van een drukknop om een groen licht te krijgen voor het oversteken. Enkel bij de fietsopstelstrook in de Van Goethemstraat worden fietsers automatisch opgemerkt door het verkeerslicht. Die fietsopstelstrook zorgt ervoor dat fietsers voor de wagens het kruispunt kunnen oprijden. We voorzien ook knipperlichten om de overstekende fietsers te accentueren.

Openbaar vervoer

We verplaatsen de bushalte 'Merelbeke Van Goethemstraat' op de Hundelgemsesteenweg richting Gent. Op termijn zal ook nog een nieuw schuilhuisje voorzien worden aan de nieuwe locatie. In afwachting daarvan blijft het oude schuilhuisje voorlopig behouden. Bussen halteren aan deze halte voortaan ook op de rijweg van de Hundelgemsesteenweg aan een busperron. Bussen op de Hundelgemsesteenweg zullen ook door de verkeerslichten herkend worden en zo langer groen krijgen.

Gemotoriseerd verkeer

We voorzien op het kruispunt dynamische verkeerslichten, wat betekent dat ze in kunnen spelen op de verkeersdrukte ter hoogte van het kruispunt. We willen maximale doorstroming voorzien voor het verkeer op de Hundelgemsesteenweg. In de daluren zal de Van Goethemstraat enkel groen licht krijgen wanneer een lus in de rijweg een voertuig in de Van Goethemstraat registreert. We voorzien ook voorsorteerstroken op de Hundelgemsesteenweg.

Definitieve verkeerslichten tegen midden januari 2021

De aannemer startte half november met de werken tot het plaatsen van verkeerslichten. Het gaat voorlopig nog om tijdelijke verkeerslichten, die niet kunnen inspelen op de verkeersdrukte. Dit heeft tot gevolg dat momenteel de wachttijden in afwachting van de definitieve verkeerslichten nog wat groter zijn. Ook voorzien we in afwachting van de definitieve verkeerslichten nog maatregelen ter beveiliging van de oversteken van voetgangers en fietsers. Midden januari zullen de definitieve verkeerslichten geplaatst worden. Dit brengt geen bijkomende hinder met zich mee voor het verkeer op de Hundelgemsesteenweg/Van Goethemstraat.

 

2. Tijdelijke buurtparking H. ConsciencestraatOm de parkeerdruk te verminderen, maar ook met de veiligheid van de naburige school in gedachten, voorzien we op het braakliggend terrein in de H. Consciencestraat een tijdelijke buurtparking.

Voor de school biedt de tijdelijke parking een veilige stopplaats dicht bij de school, aangezien het verkeer in de Van Goethemstraat nog zal toenemen door de werken. Voor de buurt is deze tijdelijke parking een welgekomen oplossing voor de grote parkeerdruk. Deze parking biedt plaats aan een 25-tal wagens en is toegankelijk via een lussysteem met een gescheiden in- en uitrit. Ook een veilige Kiss & Ride is voorzien ter hoogte van de school.

In de zomer van 2021 willen we in samenwerking met de school en de buurt een definitieve buurtparking realiseren met aandacht voor fietsvoorzieningen, materiaalgebruik en een vergroening van het straatbeeld. Hierover zal begin 2021 nog een buurtvergadering plaatsvinden.
 

3. Kruispunt Bergstraat-Hundelgemsesteenweg: wijziging voorrangsregelingNet zoals voor het kruispunt met de Van Goethemstraat, verwachten we door de werken aan de Bergwijkbrug en de omleidingen ook een toename van het verkeer ter hoogte van het kruispunt Bergstraat met de Hundelgemsesteenweg. We nemen daarom maatregelen om de veiligheid en doorstroming van dit kruispunt te verbeteren.

Bij het uitwerken van de maatregelen hebben we voor dit kruispunt dan ook een afweging gemaakt tussen het plaatsen van verkeerslichten dan wel het wijzigen van de voorrangsregeling. Nadat eerst een voorrangsregeling werd ingevoerd, bleek dit voor teveel bestuurders een te verwarrende situatie te zijn. Er werd daarom beslist tijdelijke verkeerslichten te plaatsen op dit kruispunt.

4. Verbeteren fietsverbinding Fraterstraat met Bergstraat


Ontwerp kruispunt Fraterstraat met Bergstraat

In het kader van de werken aan de Bergwijkbrug en de omleidingen daarvoor, wijzigen we ook het kruispunt van de Bergstraat met de Fraterstraat. Dit doen we vooral om de oversteek voor fietsers te verbeteren. Medio december voerden we daarom de volgende ingrepen uit:

  • We trekken het dubbelrichtingsfietspad in de Bergstraat door tot aan het kruispunt met de Fraterstraat. Hierdoor verdwijnt de fietsoversteek in de Bergstraat ter hoogte van de Sint-Michielsschool.
  • Op het kruispunt Bergstraat met de Fraterstraat leggen we een nieuwe, veilige dubbelrichtingsfietsoversteek aan. Let op: fietsers moeten hierbij wel voorrang verlenen aan het verkeer in de Fraterstraat
  • Naast het fietspad langs de Fraterstraat creëren we een opstelruimte voor overstekende fietsers en voetgangers. Zo hinderen zij de fietsers die rechtdoor rijden langs de Fraterstraat niet.
  • Het dubbelrichtingsfietspad in de binnenbocht van de Bergstraat beveiligen we in functie van de veiligheid van fietsers met betonblokken.
  • De voetgangersoversteekplaatsen in de Fraterstraat en Bergstraat blijven behouden.

5. Tijdelijke afrit R4 naar Oude Gaversesteenweg

De rotonde Plataan is vandaag al heel druk, met files tijdens de spitsuren tot gevolg. Vanaf 4 januari 2021 sluiten we de Bergwijkbrug af en zal het verkeer tussen het centrum van Merelbeke en Flora bijna uitsluitend verlopen via de Hundelgemsesteenweg en de rotonde Plataan. Om te vermijden dat het verkeer op de Hundelgemsesteenweg volledig zou vastlopen, hebben we de handen in elkaar geslagen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zo stelt AWV vanaf 4 januari 2021 een tijdelijke afrit open vanuit de R4 Buitenring rechtstreeks naar de Oude Gaversesteenweg. Die is enkel voor autoverkeer, niet voor vrachtverkeer. Enkel hulpdiensten en bussen van De Lijn kunnen nog doorrijden naar Plataan en rotonde.Aanpassing circulatie Oude Gaversesteenweg vanaf 14/12/2020

Het aanpassen van de circulatie in de omgeving van de Plataan verloopt in meerdere stappen, zodat  iedereen de tijd krijgt om te wennen aan de nieuwe circulatie.

Door de openstelling van de tijdelijke afrit vanuit de R4 naar de Oude Gaversesteenweg op 4 januari 2021, verwachten we een toename van het verkeer in de Oude Gaversesteenweg. We willen echter de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners bewaken in de Oude Gaversesteenweg. In het kader daarvan nemen we bijkomende maatregelen naar circulatie in de omliggende straten.
Zo is sinds 14 december 2020 eenrichtingsverkeer van toepassing in de Oude Gaversesteenweg richting Gaversesteenweg. Het autoverkeer zal dan niet meer via de Gaversesteenweg en Oude Gaversesteenweg naar de Plataan kunnen rijden. Hierdoor willen we de verkeersdrukte beperken in de Oude Gaversesteenweg, maar willen we ook sluipverkeer richting de rotonde Plataan vermijden in functie van de doorstroming van de Hundelgemsesteenweg.
De snelheid in de Oude Gaversesteenweg blijft beperkt tot 50 km/u. We brengen parkeervakken afwisselend aan beide zijden aan om op deze manier de snelheid van het verkeer af te remmen.

Aanpassing circulatie Gaversesteenweg vanaf 21/12/2020Het verkeer kan op de Oude Gaversesteenweg doorrijden tot aan het kruispunt met de Gaversesteenweg. Daar kan je afslaan richting het lichtengeregelde kruispunt met de Zwijnaardsesteenweg (Gavere) of met de Hundelgemsesteenweg (Merelbeke).
Het beperkt eenrichtingsverkeer in de Waterstraat blijft behouden zoals vandaag, waarbij het verkeer vanuit de Hundelgemsesteenweg enkel maar naar de Waterstraat kan rijden. Vanaf 21 december 2020 voeren we daarnaast ook beperkt eenrichtingsverkeer in op de Gaversesteenweg tussen de inrit van de parking Delhaize en de Hundelgemsesteenweg. Het zal dan helemaal niet meer mogelijk zijn voor het gemotoriseerd verkeer om vanuit de Hundelgemsesteenweg naar de Gaversesteenweg te rijden. Voor een vlottere doorstroming voorzien we ook 2 afslagstroken vanuit de Gaversesteenweg, een voor linksafslaand verkeer richting Flora/rotonde Plataan en een voor rechtsafslaand verkeer richting Merelbeke centrum. De opstelstrook voor fietsers blijft behouden.
AWV voert tijdens de kerstvakantie nog een aanpassing uit aan de lichtenregeling, zodanig dat het verkeer zowel op de Hundelgemsesteenweg als de Gaversesteenweg maximaal kan doorstromen.

Heb je nog vragen rond deze maatregel of is bepaalde informatie je niet volledig duidelijk? Herbekijk dan zeker hier de online infosessie van 3 december waarbij we zelf meer uitleg geven over de tijdelijke afrit vanuit de R4 naar de Oude Gaversesteenweg en de impact op het verkeer in Merelbeke.

6. Herstelling Ketske Bonjour

De fietsdoorsteek Ketske Bonjour vanuit de Hundelgemsesteenweg naar de Fraterstraat/Guldensporenlaan was al een lange tijd in slechte staat. Oorzaak hiervan was de beplanting, aangebracht door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tussen de fietsdoorsteek en de autosnelweg E40, die het fietspad omhoog deed komen. Tijdens de herfstvakantie voerde AWV de langverwachte herstelling aan  Ketske Bonjour uit. Zo kan je sinds begin november opnieuw vlot en veilig fietsen langsheen Ketske Bonjour.

7. Verbetering doorsteek Hukkelgembos

We verbeterden in het najaar de doorsteek door het Hukkelgembos om het fietsverkeer tussen de kleine Fraterstraat en de site van het bedrijventerrein Axxes te stimuleren. Een vlotte en veilige doorgang voor voetgangers en fietsers is nu voorzien.

8. Kruispunt Heidestraat-Van Laetestraat: verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid


Ontwerp kruispunt Van Laetestraat met Heidestraat

In de loop van 2020 hebben we met de komst van het bedrijf Facq naar de Heidestraat heel wat aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heidestraat met de Van Laetestraat om de doorstroming en veiligheid van dit kruispunt te verbeteren. Voor voetgangers legden we een voetpad langs de Heidestraat tussen de Van Laetestraat en de kleine Heidestraat. Ook zorgden we voor veilige oversteken van en naar de Van Laetestraat. Voor fietsers zorgden we voor een aanpassing van het fietspad ter hoogte van de uitrit van Facq en plaatsten we in functie van de veiligheid een hagenrij tussen het fietspad en de rijweg.Voor het gemotoriseerd verkeer legden we een extra voorsorteerstrook aan om de doorstroming te verbeteren.

Initieel was het de bedoeling ook dit kruispunt door middel van verkeerslichten uit te rusten. Op basis van een microsimulatie uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer zou het plaatsen van verkeerslichten leiden tot veel langere files. Op korte termijn plaatst het lokaal bestuur Merelbeke daarom voorlopig geen verkeerslichten. We willen echter wel nog verder inzetten op een grotere veiligheid van fietsers en voetgangers en voorzien begin 2021 nog plaatsing van bijkomende verlichting langsheen het fietspad alsook een knipperlicht om de aandacht op fietsers te vestigen. De veiligheid van dit kruispunt, zeker voor fietsers en voetgangers, blijft voor het lokaal bestuur een grote prioriteit.

9. Beperkt eenrichtingsverkeer Van Laetestraat

Vanaf eind augustus voerden we een proefopstelling in tot gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in de Van Laetestraat. Het gemotoriseerd verkeer kan hierdoor niet meer vanuit de Heidestraat (Merelbeke) richting Gontrode Heirweg (Melle/Merelbeke) rijden.
Enkel alle woningen en bedrijven in de Van Laetestraat blijven bereikbaar via beide zijden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde tegelijkertijd aanpassingen aan de doorsteek vanuit de Van Laetestraat naar de woningen van de Van Laetestraat nrs. 3-7 uit, aangezien deze doorsteek vaak gebruikt werd als sluiproute naar de oprit R4 Binnenring. Dit leidde vaak tot gevaarlijke situaties tussen dat sluipverkeer en het verkeer op de oprit R4 Binnenring.
Om duidelijk te maken dat enkel plaatselijk verkeer deze doorsteek mag gebruiken, plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer daarom bijkomende betonblokken.

We evalueren deze proefopstelling nog begin 2021, na afsluiting van de Bergwijkbrug, en sturen bij indien dit nodig zou zijn.

10. Weren sluipverkeer Flora

Tijdens het afsluiten van de Bergwijkbrug tot eind september 2021 voorzien we omleidingen voor het verkeer, waarbij de Bergstraat en Van Goethemstraat een belangrijke rol zullen spelen in het geleiden van het verkeer. Om de leefbaarheid en veiligheid van de wijken in Flora te bewaken, willen we het sluipverkeer vermijden door het invoeren van knips. Zo plaatsen we in de week van 21 december 2020 paaltjes dwars over de rijweg, zodat fietsers en voetgangers er wel nog door kunnen, maar doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt tegengehouden. Op de volgende locaties voorzien we deze knips in functie van de leefbaarheid:

  • Koningin Elisabethlaan
  • Koningin Fabiolapark
  • Triestlaan
  • Sint-Michielslaan

We blijven deze maatregel permanent evalueren en sturen bij indien nodig.

Op onderstaande afbeeldingen kan je de exacte locaties zien waar de straten worden afgesloten.


Overzichtsbeeld knips Koningin Fabiolapark, Sint-Michielslaan en Triestlaan


Overzichtsbeeld knip Koningin Elisabethlaan

11. Aanleg Verbrande Heiwegel

De provincie Oost-Vlaanderen diende in 2019 een aanvraag in voor de aanleg van een fietssnelweg op de Verbrande Heiwegel om een veilige fietsroute parallel met de R4 te kunnen realiseren.
Op deze fietssnelweg wordt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur opgelegd. De provincie ging in november 2020 van start met de werken aan de fietssnelweg, in afstemming met de reeds lopende werken aan de Bergwijkbrug.
De provincie heeft ervoor gezorgd dat het eerste gedeelte van de fietssnelweg tussen de Koekoeksdreef en het einde van de groenbuffer nu reeds klaar is voor aanvang van de kerstvakantie en ook tijdens de werken aan de Bergwijkbrug kan worden gebruikt. Ook het padje naar de spoorwegbrug werd verder aangepakt en verbeterd
Het vervolgtracé van de fietssnelweg richting Gontrode Heirweg wordt in een volgende fase heraangelegd. De timing hiervoor is nog niet gekend.

Na de werken aan de brug zal ook een aansluiting voorzien worden tussen de brug en de nieuwe fietssnelweg. Op die manier kan er ter hoogte van de brug in alle richtingen worden gefietst.

Steunmaatregelen en tips bij wegenwerken

Ondervind je als ondernemer hinder door wegenwerken? Lees hier meer over mogelijke steunmaatregelen en tips!

Hinderpremie

De hinderpremie is een steunmaatregel bedoeld voor kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden door wegenwerken. 

Aanspreekpunt bij hinder

Ondervind je met je bedrijf overlast van wegenwerken?