U bent hier

Ons gebouw aan de Poelstraat

Over OCMW Merelbeke

Het OCMW heeft de opdracht om voor elke persoon, ongeacht etnische afkomst en/of politieke, morele of godsdienstige overtuiging een menswaardig bestaan te verzekeren. In onze snel evoluerende samenleving dreigen er nog altijd mensen uit de boot te vallen. 

Er is bijzondere aandacht voor de zwakkeren uit de maatschappij: mensen die niet, of onvoldoende, uit eigen kracht kansen op welzijn hebben.

Het OCMW van Merelbeke wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn , kortweg de OCMW-raad.

Besluiten raad voor maatschappelijk welzijn

Na elke raad voor maatschappelijk welzijn wordt een beknopt verslag opgemaakt. Dat verslag beschrijft voor elk agendapunt wat de raad voor maatschappelijk welzijn besloten heeft.

Lijst besluiten Vast Bureau

Overzichtslijsten van alle beslissingen van het Vast Bureau

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over steun. Het buigt zich over alle individuele hulpvragen.

Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde

Overzichtslijsten van alle besluiten van Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde.