U bent hier

Ons gebouw aan de Poelstraat

Over OCMW Merelbeke

Het OCMW heeft de opdracht om voor elke persoon, ongeacht etnische afkomst en/of politieke, morele of godsdienstige overtuiging een menswaardig bestaan te verzekeren. In onze snel evoluerende samenleving dreigen er nog altijd mensen uit de boot te vallen. 

Er is bijzondere aandacht voor de zwakkeren uit de maatschappij: mensen die niet, of onvoldoende, uit eigen kracht kansen op welzijn hebben.

Het OCMW van Merelbeke wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn , kortweg de OCMW-raad.

Besluiten raad voor maatschappelijk welzijn

Na elke raad voor maatschappelijk welzijn wordt een beknopt verslag opgemaakt. Dat verslag beschrijft voor elk agendapunt wat de raad voor maatschappelijk welzijn besloten heeft. Je vindt de verslagen op pagina.

https://www.merelbeke.be/sites/default/files/bijlage/20200623%20-%20Lijs...

Lijst besluiten Vast Bureau

Overzichtslijsten van alle beslissingen van het Vast Bureau

Beleid

Het gemeentebestuur van Merelbeke is samengesteld uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. 

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over steun. Het buigt zich over alle individuele hulpvragen.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of hebt u een suggestie of een klacht over de OCMW-dienstverlening?

Aarzel niet, en laat het ons weten! Wij behandelen uw melding, suggestie of klacht in alle discretie.

Publicaties

Hier vind je de meest recente jaarverslagen en meerjarenplannen terug.