U bent hier

Subsidies en toelagen vrije tijd en samenleven

Subsidies corona-noodfonds

Lokale clubs, verenigingen en actoren binnen cultuur, sport en jeugd kunnen beroep doen op aanvullende financiële middelen binnen het corona-noodfonds.

Subsidies buitengewoon onderhoud jeugdlokalen

Een goed jeugdverenigingslokaal bouwen is één ding, het nog goed kunnen onderhouden en brandveilig maken een ander.

Jubilerende verenigingen

Merelbeekse verenigingen die hun jubileum vieren, kunnen op aanvraag ontvangen worden in het gemeentehuis.

Subsidie socio-culturele verenigingen

Erkende Merelbeekse socio-culturele verenigingen kunnen bij het Lokaal bestuur Merelbeke een subsidie verkrijgen voor de ondersteuning van hun dagelijkse werking.

Toelage buurtactiviteiten

Als je een open buurt- of straatfeest organiseert kan je ondersteuning krijgen van de gemeente.

Erfgoedactiviteiten

Jaarlijks neemt Merelbeke deel aan Open Monumentendag en Erfgoeddag.

Huwelijksjubilea

Merelbeke huldigt zijn huwelijksjubilarissen!

Subsidie seniorenvereniging

Erkende Merelbeekse seniorenverenigingen kunnen een jaarlijkse subsidie ontvangen ter ondersteuning van hun werking.