U bent hier

Financiële en sociale hulp

Financiële steun

Heb je financiële moeilijkheden of veranderingen in je situatie waardoor het moeilijk wordt om alles rond te krijgen? Kom dan zeker eens langs in het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker zal samen met jou naar een oplossing zoeken

Materiële hulp

Soms kan in de plaats of ter aanvulling van financiële steun besloten worden materiële steun te verlenen.

Psychologische en sociale problemen

Advies en doorverwijzing bij relatieproblemen, eenzaamheid, opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen...

Schuldhulpverlening

Als u het moeilijk hebt om uw rekeningen te betalen of schulden hebt, is het aangewezen om bij het OCMW langs te komen voor schuldhulpverlening. Afhankelijk van uw situatie beschikt het OCMW over verschillende hulpverleningsvormen. 

Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Bevindt u zich in een noodsituatie, dan kan u bij het OCMW voor een korte periode een doorgangswoning huren.

Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Bent u een asielzoeker en hebt u materiële hulp nodig, dan kunt u zich wenden tot uw OCMW. Het OCMW organiseert namelijk lokale opvanginitiatieven (LOI).

Team Sociale Dienst

Wie werkt er op de Sociale Dienst?