Schuldhulpverlening

Als u het moeilijk hebt om uw rekeningen te betalen of schulden hebt, is het aangewezen om bij het OCMW langs te komen voor schuldhulpverlening. Afhankelijk van uw situatie beschikt het OCMW over verschillende hulpverleningsvormen. 

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij je advies en steun kan krijgen en waarbij je zelf uw budget beheert. Als je schulden hebt, kun je ook hiervoor juridisch advies krijgen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener u kan helpen bij de afbouw van uw schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van uw huurschulden, uw energieschulden, enz. 

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Bemiddeling bij schulden bij energie- of waterleverancier

Als je schulden hebt bij je energie- of waterleverancier kan dan leiden tot afsluiting van elektriciteit, gas en/of water. Om dit te vermijden, organiseert het OCMW een Lokale Advies Commisie (LAC) waarbij er onderhandeld wordt met de distributienetbeheerder (Fluvius) of de watermaatschappij (Farys/TMVW).