U bent hier

Rondkomen is soms een evenwichtsoefening

Financiële steun

Heb je financiële moeilijkheden of veranderingen in je situatie waardoor het moeilijk wordt om alles rond te krijgen? Kom dan zeker eens langs in het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker zal samen met jou naar een oplossing zoeken. Voor sommige financiële problemen kan er zelfs een tussenkomst van het OCMW gebeuren. Elke situatie wordt individueel benaderd. 

Deze steun kan op verschillende manieren (vb. huurtussenkomst, betaling gas- of elektriciteitsrekening, tussenkomst in medische kosten...) en onder verschillende voorwaarden (vb. al dan niet terugvorderbaar). 

De maatschappelijk werkers zullen altijd eerst de sociale en financiële situatie van de aanvrager(s) onderzoeken. Dat onderzoek leggen ze samen met hun advies voor aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst dat de beslissing neemt. In dringende gevallen kan de voorzitter voorlopige steun verlenen. 
 

Ook oor bemiddeling bij problemen met een financiële- of sociale instelling, deurwaarder, leveranciers nutsvoorzieningen, kinderbijslagfondsen ..., kunt u beroep doen op de maatschappelijk werkers. 

Het is echter niet de bedoeling dat het OCMW zomaar jouw schulden betaalt. Dikwijls wordt er naar een andere oplossing gezocht, zoals schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kan je via het Sociaal Huis een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Tussenkomst in medische kosten

Kosten voor medische zorgen of medicijnen kunnen soms hoog oplopen. Wanneer je een laag inkomen hebt, kan het OCMW beslissen om in bepaalde kosten tussen te komen.

Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie

Wanneer je een laag inkomen hebt, kan je bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten.

Tussenkomst in huishuur

Het maandelijks betalen van huishuur is een van de grootste kosten van een huishouden. Daarom kent het OCMW in bepaalde gevallen een tussenkomst in de huishuur toe.

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Reglement toekenning aanvullende steunen

De toekenning voor de aanvullende steunen berust op een interne reglementering van het OCMW Merelbeke en is niet onderhevig aan wettelijke bepaling. Het
intern reglement kan u raadplegen op deze pagina.