U bent hier

omgevallen boom langs Schelde op trekweg richting Gent voorbij Koestraat

Nieuwe melding

09 210 32 11

In deze buurt

Petrus Paulus Rubenslaan

Onfunctionele verkeersspiegel

24/10/2016 - Afgehandeld
Bekijk alle meldingen

Melding: omgevallen boom langs Schelde op trekweg richting Gent voorbij Koestraat

Koestraat
Melding ID
M-17-01-21018
Gemeld op 13/01/2017
Status
Afgehandeld
Gemeld via
Website

Waar?

Koestraat
reeds beschreven - Trekweg voorbij Koestraat

Wat?

omgevallen boom langs Schelde op trekweg richting Gent voorbij Koestraat
deze ochtend lag er een omgevallen boom over de trekweg langs de Schelde richting Gent voorbij de Koestraat. zeer gevaarlijk om te passeren te voet of met de fiets.

Updates

13/01/2017
Actie
Toevoegen bericht aan burger
Bericht aan de burger
Geachte mevrouw, Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van uw bericht van vandaag en wij danken u ervoor. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Uw melding werd bij ons opgenomen in het register van klachten en meldingen met als referentie 2017/032/W – 8192 en voor advies en eventueel verdere behandeling doorgegeven aan de bevoegde diensten. Van zodra de dienst onthaal en informatie over dat advies beschikt, brengen wij ook u daarvan op de hoogte. In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groeten wij u, Hoogachtend, i.o. ________________________________________ Francine DE CANCK administratief assistent interne zaken communicatiemanagement onthaal en informatie https://www.merelbeke.be/nieuws/cadeaubon-merelbeke-het-ideale-kerstgeschenk GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE | francine.de.canck@merelbeke.be hundelgemsesteenweg 353 | b 9820 merelbeke | t. +3292103285 | f. +3292103239 ________________________________________ Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde die hierboven is aangeduid. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven. Elke verwijzing, commentaar, verspreiding of gebruik van dit bericht of van de inhoud door andere personen dan door de geadresseerde is strikt verboden. Indien u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen. Dit e-mailadres wordt door het gemeentebestuur Merelbeke in principe enkel ter beschikking gesteld aan haar personeel voor professionele doeleinden. Het gemeentebestuur Merelbeke kan, mits het eerbiedigen van het briefgeheim, kennis nemen van de inhoud van deze e-mail alsook van voorafgaande of volgende correspondentie die deel uitmaakt van deze ‘e-mailstring’. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling die werd ondertekend in overeenstemming met artikel 182 (en volgende) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Alle briefwisseling aan de gemeente wordt in principe gericht aan het college van burgemeester en schepenen. ________________________________________