U bent hier

Onfunctionele verkeersspiegel

Nieuwe melding

09 210 32 11

Melding: Onfunctionele verkeersspiegel

Petrus Paulus Rubenslaan
Melding ID
M-16-10-20683
Gemeld op 24/10/2016
Status
Afgehandeld
Gemeld via
Website

Waar?

Petrus Paulus Rubenslaan
Hoek Sint-Michielslaan en PP Rubenslaan.

Wat?

Onfunctionele verkeersspiegel
Hoek Sint-Michielslaan en Petrus Paulus Rubenslaan: de spiegel die het verkeer komende uit de Sint-Michielslaan moet weergeven is helemaal mat, daardoor ook zijn functie kwijt. Gelieve een nieuwe spiegel te plaatsen.

Updates

04/01/2017
Actie
Toevoegen bericht aan burger
Bericht aan de burger
Geachte mevrouw, Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van uw bericht dd. 24/10/2016, bij ons geregistreerd in de ingekomen briefwisseling op 27/10/2016, en wij danken u ervoor. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Uw melding werd bij ons opgenomen in het register van klachten en meldingen met als referentie 2016/642/W – 8018 en voor advies en eventueel verdere behandeling doorgegeven aan de bevoegde diensten. Van zodra de dienst onthaal en informatie over dat advies beschikt, brengen wij ook u daarvan op de hoogte. In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groeten wij u, Hoogachtend, i.o. ________________________________________ Francine DE CANCK administratief assistent interne zaken communicatiemanagement onthaal en informatie https://www.merelbeke.be/nieuws/cadeaubon-merelbeke-het-ideale-kerstgeschenk GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE | francine.de.canck@merelbeke.be hundelgemsesteenweg 353 | b 9820 merelbeke | t. +3292103285 | f. +3292103239 ________________________________________ Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde die hierboven is aangeduid. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven. Elke verwijzing, commentaar, verspreiding of gebruik van dit bericht of van de inhoud door andere personen dan door de geadresseerde is strikt verboden. Indien u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen. Dit e-mailadres wordt door het gemeentebestuur Merelbeke in principe enkel ter beschikking gesteld aan haar personeel voor professionele doeleinden. Het gemeentebestuur Merelbeke kan, mits het eerbiedigen van het briefgeheim, kennis nemen van de inhoud van deze e-mail alsook van voorafgaande of volgende correspondentie die deel uitmaakt van deze ‘e-mailstring’. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling die werd ondertekend in overeenstemming met artikel 182 (en volgende) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Alle briefwisseling aan de gemeente wordt in principe gericht aan het college van burgemeester en schepenen. ________________________________________