U bent hier

Nieuwsbericht: 25 oktober 2017

Communicatie in tijden van crisis

Communicatie in tijden van crisis

2017 is het jaar van de nieuwe communicatietools op vlak van noodsituaties. Ken jij het nummer 1722 al? Heb je de app “112” al geïnstalleerd op je smartphone? Ben je al ingeschreven op BE-Alert?

App “112”

De FOD Binnenlandse Zaken lanceerde op 23 juni 2017 voor smartphonegebruikers de app “112”. Met deze app kan je de hulpdiensten bereiken en je geeft automatisch ook heel wat info door die de calltaker niet meer hoeft te bevragen zoals je exacte locatie en je identiteit. Geen tijdsverlies meer doordat je nog moet uitzoeken waar je je exact bevindt in geval van nood. Meer informatie kan je terugvinden op https://www.sos112.be/nl/app

 

 

Niet dringende hulp tijdens noodweer? Bel 1722 i.p.v. 112

Heb je niet dringende hulp nodig door wateroverlast of stormschade? Bel dan 1722. Dit nummer werd in het leven geroepen om 112 te ontlasten in geval van niet-levensdreigende situaties (denk maar aan de ondergelopen kelder bij wateroverlast, omgevallen bomen door storm enzovoort).

Gezien het nummer 1722 kan gebeld worden voor de melding van stormschade en wateroverlast wordt het enkel actief gezet, in functie van code oranje of rood volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en na een beslissing van FOD Binnenlandse Zaken, één uur voor het aangekondigde noodweer en tot vier uur na het einde ervan.

 

 

BE-Alert: zo kunnen wij jou informeren in geval van een noodsituatie

In geval van een noodsituatie kan via BE-Alert contact opgenomen worden met de burger. Waarschuwingen en informatie aan de burger kunnen, naargelang de beslissing van de overheid, gegeven worden via een voicebericht, sms of e-mail, in functie van de aard of ernst van de noodsituatie. Meer informatie kan je terugvinden op http://be-alert.be/