U bent hier

Nieuwsbericht: 26 november 2020

Corona-noodfonds: aanvullende financiële ondersteuning voor verenigingen

De coronamaatregelen hebben een grote impact op de werking van clubs en verenigingen binnen cultuur, sport en jeugd. Sinds het begin van de coronacrisis zijn heel wat activiteiten slechts beperkt of zelfs niet kunnen doorgaan. Om de lokale verenigingen te ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden riep de Vlaamse regering in juni een noodfonds in het leven. Merelbeke kreeg ruim 245.000 euro uit dit fonds.

Het lokaal bestuur zet dit bedrag in als steunpakket voor verenigingen, waarbij verschillende maatregelen gecombineerd worden, zoals:

  • kwijtschelding van huurgelden voor gemeentelijke infrastructuur;
  • bonus op jaarlijkse subsidie;
  • bonus voor verenigingen met eigen infrastructuur;
  • compensatie voor geannuleerde fondsenwervende activiteiten;
  • compensatie voor gemaakte kosten om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften;
  • subsidie voor organisatie van gemeenschapsvormende of buurtactiviteiten.

Voor meer info en de aanvraagprocedure kan je hier terecht.

Vraag de ondersteuning voor jouw vereniging tijdig aan!

Dit steunpakket werd samengesteld op basis van een bevraging en in samenspraak met de bevoegde adviesraden.