U bent hier

Nieuwsbericht: 11 maart 2020

COVID-19: preventiemaatregelen binnen de ouderenzorg

Zorgband Leie en Schelde zet zich als welzijnsvereniging dagelijks in om zorg te dragen voor bewoners en cliënten in de ouderenzorg. Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. Om bewoners en cliënten te beschermen en een verdere uitbraak van het coronavirus te helpen voorkomen, worden op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal maatregelen in woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra en thuiszorgdiensten toegepast.

In de woonzorgcentra worden heel wat extra maatregelen genomen, maar deze gaan tot nader order niet in een lock-down. Bezoek wordt echter niet toegestaan vanaf 12/03/2020 tot voorlopig 19/04/2020.

De dagverzorgingscentra blijven voorlopig wel open, maar de welzijnsvereniging neemt de nodige stappen om een mogelijke tijdelijke sluiting voor te bereiden.  

De lokale dienstencentra worden gesloten vanaf 12/03/2020 tot voorlopig 13/04/2020. Alle activiteiten worden tijdelijk on hold gezet. De welzijnsvereniging bekijkt hoe zij gebruikers zo goed mogelijk kan ondersteunen in hun thuissituatie. Telefonisch blijven de diensten bereikbaar.

De dienstverlening van thuiszorgdiensten blijft gegarandeerd. Hierbij zijn de algemene maatregelen rond handhygiëne voldoende om verdere besmetting te voorkomen. Zorgband Leie en Schelde volgt de situatie dagelijks verder op en stuurt bij waar nodig.

Voor bijkomende info en vragen met betrekking tot het coronavirus kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

Contactgegevens

Website: https://www.zorgband.be/

E-mailadres Zorgband Leie en Schelde: info [at] zorgband.be

Telefoonnummer: +32 9 272 20 00