U bent hier

Nieuwsbericht: 18 december 2017

Evaluatierapport archeologisch onderzoek

In opdracht van het OCMW Merelbeke voerde De Logi & Hoorne bvba in september 2017 een kleine vlakdekkende opgraving uit op de OCMW-site in Merelbeke langs het kruispunt van de Poelstraat en de Kloosterstraat, op de plaats waar een lokaal dienstencentrum (LDC) zal worden opgetrokken.

Deze ontwikkeling kadert in een grotere herontwikkeling van het terrein, waardoor eind 2015 al een archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd op de gehele site. Daarbij bleek dat de al in 2001-2003 opgegraven vroeg- en volmiddeleeuwse nederzetting op het terrein ernaast ook door kon lopen op een deel van het OCMW-terrein. Hierdoor werd een zone afgebakend waar verder onderzoek noodzakelijk zou zijn bij verdere ontwikkeling. Het LDC bevindt zich binnen deze zone, waardoor er aan de bouwvergunning ook bijzondere voorwaarden met betrekking tot archeologie werden gekoppeld. Binnen deze zone werd concreet een groot middeleeuws spoor verwacht, alsook recentere sporen van zandwinning, terwijl ook andere nederzettingssporen niet uit te sluiten waren.

De opgraving vond plaats op een circa 2000m² groot grasplein en aangrenzende zone. Het terreinwerk werd uitgevoerd door een team van 4 tot 5 archeologen op 4, 5, 8, 18 en 19 september in verschillende fases. Door de aanwezigheid van verschillende in gebruik zijnde nutsleidingen was de veilig toegankelijke werfzone begrensd. Toch is tijdens dit onderzoek het archeologisch potentieel van het terrein afdoend gedocumenteerd.

Het evaluatierapport, dat u kan downloaden onderaan deze pagina, bundelt de inzichten van dit onderzoek.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief