U bent hier

Nieuwsbericht: 6 november 2020

Herdenking Wapenstilstand: voor één keer zonder publiek

Op Wapenstilstand herdenken we alle oorlogsslachtoffers, maar in het bijzonder de gesneuvelden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, die zo lelijk hebben huisgehouden in onze contreien. Elk jaar staan we daar als gemeenschap even bij stil, in de hoop dat we zoiets nooit meer van dichtbij hoeven mee te maken. Helaas zal het dit jaar anders dan normaal verlopen omwille van het coronavirus.

Naar goede gewoonte zullen nog steeds herdenkingsmomenten plaatsvinden in Merelbeke-Centrum en alle deelgemeenten. Alleen zullen ze deze keer uiterst kleinschalig zijn. Enkel de burgemeester, een schepen, de voorzitter van de gemeenteraad of een volksvertegenwoordiger, een vaandeldrager en een klaroenblazer zullen aanwezig zijn bij de kransleggingen aan de oorlogsmonumenten. Er zal dit jaar dus ook geen receptie in het gemeentehuis zijn, net zoals de herdenkingsmissen evenmin door zullen gaan. 

Aan het grote publiek wordt gevraagd om voor één keer niet te komen. Met de huidige coronacijfers in het achterhoofd moeten we elke kans op samenscholing trachten te vermijden. Het zijn lastige tijden, maar de oorlogen die we herdenken plaatsen dat alles meteen in perspectief. Het Lokaal bestuur roept de inwoners van Merelbeke dan ook op om een kleine inspanning te doen voor het grotere belang: enkel samen krijgen we het coronavirus klein. Hopelijk kunnen we dan volgend jaar weer collectief de gesneuvelden herdenken.