U bent hier

Nieuwsbericht: 27 augustus 2018

Infoavond bomenbeheer op 12 september

Het gemeentebestuur organiseert op woensdag 12 september een infovergadering over het gemeentelijk bomenbeheer. Elk jaar plant de gemeente nieuwe bomen aan in straten en in groenzones, omdat bomen heel waardevol zijn voor mens en milieu. Ze verfraaien onze woon- en leefomgeving door hun vorm en kleur en hebben een positief effect op de vastgoedwaarde van woningen. Groene planten – en dus ook bomen – zetten bovendien CO vast in het hout, zodat ze een actieve rol spelen in het behalen van de vooropgestelde klimaatdoelstellingen van Merelbeke. Klimaat en gezondheid zijn dus twee thema’s die ontegensprekelijk verbonden zijn met bomen. Ook bijen kunnen de nectar en het stuifmeel van bomen goed gebruiken en dus zo de land- en tuinbouw helpen bij de natuurlijke bestuiving van gewassen. Naarmate ze ouder en groter worden, krijgen bomen bovendien steeds meer betekenis voor mens en milieu.

De gemeente wil het bomenareaal nog vergroten en wil een duidelijk en consequent beleid voeren wat het bomenbeheer betreft. Om inwoners nog beter te informeren over het gemeentelijk bomenbeheer, organiseert de gemeente op woensdag 12 september een infomoment voor alle geïnteresseerden. Je krijgt dan ook uitgebreid de kans om vragen te stellen. Wie meer informatie wil, kan intussen ook altijd het gemeentelijk bomenplan raadplegen.

Woensdag 12 september om 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353, 09 210 33 82, groenbeheer [at] merelbeke.be

 

Alle presentaties van die avond zijn hier terug te vinden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief