U bent hier

Nieuwsbericht: 14 Januari 2022

Kennisgeving van het plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines

 

De burgemeester van Merelbeke brengt ter algemene kennis dat (op basis van artikel 7 van het plan-MER besluit van 12 oktober 2007) de kennisgeving van het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II ter inzage ligt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.

Volgend document ligt ter inzage:

  • Volledig verklaarde kennisgeving van het plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

Van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 kan u bovenvermeld document raadplegen:

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

U kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

Departement Omgeving, Team Mer

Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Merelbeke, 15 december 2021

In opdracht

Bénédicte Buylen                                          Filip Thienpont

Algemeen directeur                                       Burgemeester

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief