U bent hier

Nieuwsbericht: 6 augustus 2018

Maatregelen droogte licht aangepast - update 3 augustus

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft de maatregelen rond watergebruik op vrijdag 3 augustus lichtjes versoepeld.

Verbod op watercaptatie 

Het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden. De maatregel geldt wel niet meer voor het capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Dat moet ervoor zorgen dat vee genoeg drinkwater heeft.

Sproeiverbod

Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap. Daarom blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

  • om motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers af te spuiten, tenzij in het kader van de normale activiteiten van gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • om particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter) te vullen of bij te vullen, tenzij dat om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • om vijvers te vullen of bij te vullen en fonteinen te bevoorraden;
  • om straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden te reinigen;
  • om daken, gevels, tenten en luifels te besproeien;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
  • om velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen te besproeien, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 18 en 10 uur en met niet-leidingwater;
  • om sportterreinen te besproeien, tenzij tussen 18 en 10 uur met niet-leidingwater.Het sproeiverbod blijft dus van toepassing, maar voor de uitzonderingen (bepaald in het politiebesluit van 27 juli 2018) waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen, worden de uren waarop men mag besproeien uitgebreid van 20 tot 8 uur naar 18 tot 10 uur. De aanpassing kwam er op vraag van de landbouwsector, omdat de beschikbare sproeiperiode te beperkt was om de besproeiing van hun teelten rond te krijgen. De versoepeling werd doorgetrokken naar de andere uitzonderingen (moestuinen en sportterreinen).

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief