U bent hier

Nieuwsbericht: 10 september 2019

Merelbeke is een Warme Gemeente

Eén op vijf jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… Een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge zelfdodingscijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen! Dat is ook de motivatie van Merelbeke, die samen met 41 andere steden en gemeenten is ingestapt in het project Warme Steden en Gemeenten. Onze gemeente draagt zo een steentje bij aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

 

Onze gemeente verenigt alle organisaties die werken naar kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed.

Het einddoel? Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten. 

Daarbij baseren we ons op acht pijlers om veerkracht te versterken:

  1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
  2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
  3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
  4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
  5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
  6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
  7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
  8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Daarbij worden ze begeleid door Logo Gezond Plus Schelde-Durme, ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld.  Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

 

Meer info

www.warmewilliam.be

www.warmestedenengemeenten.be

Fonds GavoorGeluk: http://www.gavoorgeluk.be

Vlaams Instituut Gezond Leven: https://www.gezondleven.be

Vlaamse Logo’s: https://www.vlaamse-logos.be

LUCAS KULeuven: https://www.kuleuven.be/lucas/nl