U bent hier

Nieuwsbericht: 17 augustus 2018

Publieke inspraak over het plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof

Nog tot 16 oktober kan je in het gemeentehuis het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) van het PAS-programma inkijken. PAS staat voor 'Programmatische Aanpak Stikstof'. Dat programma moet de neerslag van stikstof in de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen doen dalen en zo de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones helpen realiseren. In zo'n Speciale Beschermingszones, zoals het Gentbos en de Makegemse Bossen, is er extra aandacht voor de bescherming van de fauna en flora, om zo bijkomende kansen te geven aan habitats en soorten die van levensbelang zijn voor de Europese biodiversiteit.

Om de mogelijke effecten van het PAS-programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan de kennisgevingsnota nog inkijken tot en met 16 oktober 2018 en ook opmerkingen geven. Je kan de nota hier downloaden of inkijken in het gemeentehuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Je kan eventuele opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer [at] vlaanderen.be (.)

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief