U bent hier

Nieuwsbericht: 21 augustus 2017

Start archeologisch onderzoek

De komende jaren zal er aan de Poelstraat een nieuw lokaal dienstencentrum en woonzorgcentrum gebouwd worden met 2 vleugels, 142 kamers, een dagverzorgingscentrum en aanleunflats. Naar aanleiding van die grootschalige bouwwerken werd eind 2015 preventief al een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het volledige terrein. Het team van De Logi & Hoorne legde er verschillende proefsleuven aan, stroken van 2 meter breed die een eerste zicht boden op de aanwezige sporen uit het verleden. Daarbij bleek dat op een deel van de site middeleeuwse restanten in de grond aanwezig waren. Nu de bouw van het dienstencentrum concreet gepland wordt, zal eerst een opgraving plaatsvinden.

Middeleeuws Merelbeke

Al begin 2000 vonden archeologen een 120-tal begravingen op een vroegmiddeleeuws grafveld uit de 7e tot 9e eeuw, een nederzetting die dateert uit de 9e tot 12e eeuw en een middeleeuws wegtracé op het terrein van Caritas. In de proefsleuven zaten verschillende indicaties dat er ook onder het toekomstige dienstencentrum restanten van dat middeleeuwse dorpje liggen.

Verwachting

Op basis van de proefsleuven blijkt ook dat er in latere tijden verschillende zandwinningskuilen zijn gegraven. Mogelijk zorgt dat ervoor dat niet alle restanten van houten gebouwen, kuilen en waterputten – die normaal als grondverkleuring herkenbaar zijn – volledig bewaard zullen zijn. Toch is het onderzoek een bijkomend puzzelstuk dat het beeld van het middeleeuwse dorp verder kan vervolledigen.

De opgraving zal gebeuren in september. In verschillende fases zal telkens een strook van het projectgebied onderzocht worden. Tijdens het onderzoek blijft het OCMW Merelbeke verder functioneren, maar om de veiligheid te garanderen wordt de werfzone volledig afgesloten. Je zal de vorderingen van de archeologen wel online kunnen volgen.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven? Surf dan zeker naar www.dl-h.be of neem een kijkje op de facebookpagina’s van het OCMW Merelbeke en De Logi & Hoorne.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief