U bent hier

Nieuwsbericht: 8 Januari 2020

Storm en rukwinden op grondgebied Merelbeke tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp

 

De Vlaamse Regering heeft de storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 op ons grondgebied als algemene ramp erkend. Wie schade heeft geleden kan tot en met 31 maart 2020 een schadedossier opstellen.

Indienen van een schadedossier

Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds op overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.

Vragen?

Meer informatie kan je raadplegen op de website van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds Heb je hiermee niet voldoende? Contacteer dan het Vlaams Rampenfonds via 02/553.50.10 of rampenfonds [at] vlaanderen.be.

Waarvoor komt het Vlaams Rampenfonds wel/niet tussen?

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden.  Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking.  Wie schade geleden heeft doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.

Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:
- goederen die geen eenvoudig risico vormen;
- goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
          - de niet-binnengehaalde oogsten;
           - de levende veestapel buiten het gebouw;
           - de bodem;
           - de teelten;
           - de bosaanplantingen;
- goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);
- openbare domeingoederen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief