U bent hier

Nieuwsbericht: 23 Februari 2021

Tijdelijke verkeerslichten Bergstraat - Hundelgemsesteenweg

Op woensdag 24 februari 2021 zal het kruispunt Bergstraat met Hundelgemsesteenweg uitgerust worden met tijdelijke verkeerslichten.

Aanleiding

Naar aanleiding van de werken aan de Bergwijkbrug, voerden we verschillende maatregelen in om de hinder en impact op mobiliteit in Merelbeke te beperken. Zo pasten we de voorrangsregeling aan op het kruispunt Bergstraat met de Hundelgemsesteenweg om de veiligheid en doorstroming te verbeteren.

Keuze verkeerslichten of wijzigen voorrangsregeling

In december 2020 maakten we een afweging tussen het plaatsen van verkeerslichten of het wijzigen van de voorrangsregeling. We kozen ervoor om voorlopig geen verkeerslichten te plaatsen omdat er mogelijk doorstromingsproblemen konden ontstaan door de verkeerslichten aan het kruispunt met de Van Goethemstraat. We hadden eerder al op het kruispunt met de Bergstraat de voorrangsregeling gewijzigd bij onderhoudswerken aan de brug.

Invoeren tijdelijke verkeerslichten

We hebben het kruispunt nu geëvalueerd aan de hand van observatie, meldingen van bewoners en overleg met de lokale politie. Op basis van deze evaluatie sturen we de situatie bij. Op woensdag 24 februari 2021 zullen we het kruispunt Bergstraat met Hundelgemsesteenweg dan ook uitrusten met tijdelijke verkeerslichten.

De tijdelijke verkeerslichten stellen we in, zodat ze kunnen inspelen op de wisselende verkeersdrukte tijdens de spitsuren.

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers blijft de fietsoversteek op de Hundelgemsesteenweg behouden. Zij krijgen afzonderlijke verkeerslichten en zullen samen met het gemotoriseerd verkeer de rijweg kunnen oversteken.

Ook voor voetgangers voorzien we aparte verkeerslichten. Zij kunnen via de gele drukknop de rijweg veilig oversteken.

We hopen met deze bijsturing de veiligheid, leesbaarheid en doorstroming van het kruispunt te verbeteren.

  • Tijdelijke verkeerslichten
Tijdelijke verkeerslichten