U bent hier

Nieuwsbericht: 12 december 2020

Update Bergwijkbrug: nieuwe minder-hindermaatregelen gaan in

Vanaf 4 januari 2021 zal de Bergwijkbrug gedurende negen maanden afgesloten zijn, om vervangen te worden door een nieuwe brug.  Om de hinder in die periode zoveel mogelijk te beperken, worden verschillende maatregelen genomen. Twee daarvan gaan op maandag 14 december in. 

1. Voorrangsregeling Bergstraat-Hundelgemsesteenweg draait om

Wanneer de Bergwijkbrug gesloten is, zal het verkeer onder meer omgeleid worden via de Bergstraat. Om ervoor te zorgen dat er een vlotte doorstroming is, wordt de voorrangsregeling op het kruispunt Bergstraat-Hundelgemsesteenweg omgedraaid.

Concreet: verkeer uit de Bergstraat krijgt voortaan voorrang op het verkeer in de Hundelgemsesteenweg.

Deze maatregel gaat al op 14 december in, zodat iedereen kan wennen aan de nieuwe situatie, nog voor er meer verkeer naar dit kruispunt wordt geleid. De omgedraaide voorrangsregeling zal gelden tot de nieuwe brug klaar is, dus tot eind september 2021.

Wees extra waakzaam als je het kruispunt Bergstraat-Hundelgemsesteenweg nadert, zeker tijdens de eerste dagen waarop deze maatregel van kracht is.

Nieuwe voorrangsregeling Bergstraat-Hundelgemsesteenweg

2. Eenrichtingsverkeer op Oude Gaversesteenweg en deel van Gaversesteenweg

Tijdens de periode waarin de Bergwijkbrug gesloten is, zal er een tijdelijke afrit van de R4 in gebruik zijn aan de Scheldestraat, bedoeld voor personenwagens, hulpdiensten en bussen van De Lijn.

Om het bijkomende verkeer veilig door te laten stromen, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Oude Gaverstesteenweg en een deel van de Gaversesteenweg.

Ook deze maatregel gaat al in op 14 december, terwijl de tijdelijke afrit aan de R4 pas op 4 januari opent. Wederom is dat om de weggebruikers te laten wennen aan de nieuwe situatie. 

Daarnaast zijn er ook afwisselende parkeervakken aangebracht in de Oude Gaversesteenweg, telkens op de helft van de rijbaan. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer in deze straat verminderd.

Ook deze situatie blijft gelden tot de nieuwe Bergwijkbrug geopend wordt, dus tot eind september 2021.

Eenrichtingsverkeer Oude Gaversesteenweg en deel van Gaversesteenweg

Meer info

Wil je meer weten over de werken aan de Bergwijkbrug? Op www.merelbeke.be/bergwijkbrug vind je alle info. Je kan er ook een online infosessie herbekijken over de tijdelijk afrit aan de R4.

Projectpartners

Voor de realisatie van het EFRO-project Bergwijkbrug werkt het lokaal bestuur Merelbeke samen met de volgende projectpartners: De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Wegen en Verkeer en Provincie Oost-Vlaanderen.

 

  • Update Bergwijkbrug: nieuwe minder-hindermaatregelen gaan in
Update Bergwijkbrug: nieuwe minder-hindermaatregelen gaan in