U bent hier

Nieuwsbericht: 19 juli 2021

Update - Hulp aan inwoners van overstroomde gebieden

Update 19 juli - Voorlopig GEEN inzameling in 't Groenendal

Het nationaal crisiscentrum meldt ons dat er momenteel vanop het terrein aangegeven wordt dat er geen nood is aan bijkomende giften van goederen zoals kleding, huisraad, ... Het lokaal bestuur Merelbeke organiseert daarom voorlopig geen inzameling van hulpgoederen in 't Groenendal. We volgen de info van het nationaal crisiscentrum verder op. In de loop van de komende dagen zullen we meer info krijgen. Er is wél een grote nood aan financiële middelen. Wil je de getroffenen helpen? Doe een gift op het rekeningnummer van het Rode Kruis.​

https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/

 

16 juli - Hulp aan onze landgenoten in overstroomde gebieden

Het leed van de getroffenen in de overstroomde gebieden in ons land raakt ons allen diep. Er werden ondertussen al verschillende hulpacties opgestart, ook in eigen gemeente. Daarvoor willen we je bedanken!  Momenteel is het nog onduidelijk wat de exacte noden zijn. De prioriteit van de (lokale) overheden ligt (nog) bij de reddingsacties. Op dit ogenblik wordt bekeken met verschillende partners (o.a. Rode Kruis) hoe het hulpaanbod op korte termijn kan worden georganiseerd.

 

We willen als lokaal bestuur ons steentje bijdragen. Daarom slaan we samen met Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Oosterzele, de handen in elkaar om hulpgoederen in te zamelen. Er zal een inzamelpunt voor hulpgoederen geopend worden in GC ’t Groenendal (Brandegems Ham 5). Meer informatie over de opening en de goederen die kunnen worden aangeboden, volgt na dit weekend.

 

Naast deze lokale hulpactie kunnen inwoners die dit wensen ook volgende hulp bieden via Nationale acties:

-           Financiële solidariteit: via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan iedereen die dat wil een gift storten.

-           Helpende handen gezocht: kandidaat-vrijwilligers kunnen zich via een platform aanmelden en worden verder op de hoogte gehouden van taken die zich aandienen. Via datzelfde platform kunnen hulpvragen ingediend worden. Bedrijven die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met relatiebeheer [at] rodekruis.be.

Alle informatie over dit nationaal initiatief vind je op  https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief