U bent hier

Nieuwsbericht: 28 Februari 2020

Vragen over het coronavirus (COVID-19)

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook Europa, met bekende gevallen in o.a. Italië, Frankrijk en Duitsland. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken.

Wat is de huidige stand van zaken?

Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Momenteel zijn we in fase 2.

  • Fase 1 (huidige fase): de FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast. Wil je meer weten over de huidige maatregelen, dan kan je hier terecht.
  • Fase 2: de FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.
  • Fase 3: bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen?

Je vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website www.info-coronavirus.be. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die hier ook terugvinden.

Tip: een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen:

  • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in de afbeelding als bijlage (alle huidoppervlak wassen).
  • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd om te handen geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
  • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  • Probeer erop te letten je gezicht (neus en mond) zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Zo bescherm je jezelf en anderen.

Heb je verder nog vragen? Dan kan je je vraag stellen via het gratis nummer 0800 14 689.

Overzicht infobronnen

FOD Volksgezondheid

https://www.info-coronavirus.be/nl

Contactcenter infolijn: 0800/14689

Reisadvies

Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl

Advies werkgevers

https://www.info-coronavirus.be/nl/professionals

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/WGO_GETTING_WORKPLACE_READY_FOR_COVID_NL.pdf

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Procedures huisartsen, ziekenhuizen, patiënten, laboratoria

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

Andere gezondheidsinstanties

COVID-19 op de site van ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Epidemiologische situatie en kaart https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

COVID-19 op de site van WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019