U bent hier

Nieuwsbericht: 17 april 2020

Werken kruispunt Heidestraat met Van Laetestraat: start fase 1 op maandag 20 april

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, voorzien we aanpassingen aan het kruispunt Heidestraat met de Van Laetestraat.

 

Op langere termijn zullen we verkeerslichten plaatsen aan het kruispunt Heidestraat met de Van Laetestraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert momenteel nog een verkeerssimulatie uit om deze verkeerslichten af te stemmen op de verkeerslichten aan de op- en afrit R4/E40 (ter hoogte van Marioca) en de verkeerslichten aan de Bergwijkbrug.We willen het plaatsen van de verkeerslichten niet afwachten om het kruispunt intussen al veiliger te maken.

 

Hoe zal het kruispunt er uitzien?

Voor het gemotoriseerd verkeer voorzien we op het kruispunt voorsorteerstroken:

  • In de Heidestraat (komende van Salisburylaan) wordt een voorsorteerstrook voor linksafslaand verkeer naar Facq voorzien en een voorsorteerstrook voor het doorgaand verkeer en rechtsafslaand verkeer naar de Van Laetestraat.

  • In de Van Laetestraat wordt een voorsorteerstrook voor linksafslaand verkeer en een voorsorteerstrook voor rechtsafslaand verkeer voorzien.

  • In de Heidestraat (komende van Guldensporenlaan) is de ruimte te beperkt en kan er maar één rijstrook voorzien worden voor alle richtingen.
     

De parkeerstrook in de Heidestraat kan door de aanpassing van het kruispunt niet meer behouden blijven. Parkeren is dan enkel mogelijk in het doodlopend deel van de straat naast de brug over de E40.

Voor voetgangers voorzien we aan weerszijden van de Van Laetestraat een oversteekplaats in de Heidestraat.

In de eerste fase kan deze oversteek ook gebruikt worden door fietsers: zij moeten afstappen en met de fiets aan de hand hier oversteken. In de Van Laetestraat zal de situatie voor fietsers wijzigen: fietsers komende vanuit de Heidestraat zullen voortaan op de rijweg fietsen. We brengen fietssymbolen op de rijweg aan om de plaats van fietsers te benadrukken. Fietsers richting Heidestraat kunnen nog wel gebruik maken van het bestaande fietspad in de Van Laetestraat.

 

Start eerste fase vanaf maandag 20 april     

Omwille van de coronamaatregelen is het momenteel minder druk op de weg. We willen van de gelegenheid gebruik maken om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

  • Vanaf maandag 20 april tot en met vrijdag 15 mei zal de eerste fase uitgevoerd worden. De aannemer zal de parkeerstrook dan verwijderen en de rijweg hier plaatselijk verbreden voor aanpassing van het kruispunt, met bijhorende markeringen.
  • In de tweede fase zullen de definitieve verkeerslichten geplaatst worden. Van zodra we meer informatie hebben over de timing voor het plaatsen van deze verkeerslichten, zullen we je hierover informeren.
  • Ontwerp kruispunt Heidestraat - Van Laetestraat
Ontwerp kruispunt Heidestraat - Van Laetestraat