U bent hier

Nieuwsbericht: 6 november 2019

Woensdag 20 november - Voorstelling meerjarenplan 2020-2025

Na een jaar van plannen en voorbereiden is Merelbeke klaar om zijn plannen voor de komende zes jaar voor te stellen aan het grote publiek.

Daarvoor hebben we een bijzonder traject afgelegd, met veel aandacht voor inspraak en duurzaamheid. Die inspraak kreeg onder andere vorm door een experimenteel participatietraject in het voorjaar van 2019. Daarnaast vormden de duurzame ontwikkelingsdoelen een belangrijke leidraad om te komen tot een ambitieus, maar haalbaar plan. Het college van burgemeester en schepenen nodigt je graag uit om zijn plannen toe te lichten.

 

Programma

  • Wat zijn de plannen voor de komende jaren?

Het college geeft toelichting bij de beleidskeuzes die opgenomen zijn in het meerjarenplan 2020-2025. Het staat stil bij de belangrijkste doelstellingen en acties die je de komende jaren mag verwachten.

  • Hoe zijn deze plannen tot stand gekomen?

We geven meer informatie over het hele plannings- en inspraakproces dat sinds januari 2019 opgezet is. Hoe is alle feedback verwerkt en welke invloed hebben de diverse trajecten gehad bij het maken van de beleidskeuzes?

  • Hoe kan je betrokken worden bij de verdere uitwerking?

Deze meerjarenplanning is geen eindpunt. Merelbeke kiest er resoluut voor om je op diverse momenten en manieren te betrekken en mee te werken in de verdere uitwerking. Schepen van Burgerparticipatie Egbert Lachaert legt uit hoe dat zal verlopen.

 

Praktische info

Woensdag 20 november om 19.30 uur

Raadzaal gemeentehuis

Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig