U bent hier

Nieuwsbericht: 18 april 2018

Zorgband Leie & Schelde officieel goedgekeurd door Vlaamse Regering

Sinds begin 2016 werken de OCMW῾s van De Pinte, Destelbergen, Laarne, Merelbeke en Nazareth en het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge samen aan een vereniging die op termijn de exploitatie van de woon- en thuiszorgdiensten moeten overnemen. Eind 2017 werden de statuten met een grondig motiveringsdossier goedgekeurd door de besturen en werd het dossier opgestuurd naar de Vlaamse regering. Nu het dossier ook daar goedgekeurd werd, wordt verder gewerkt aan een financieel plan voor de nieuwe organisatie.  Zo wordt alles verder voorbereid om de dienstverlening in 2020 effectief samen te laten smelten.

 

De openbare ouderenzorgsector staat de laatste jaren sterk onder druk. De vergrijzing, steeds stijgende zorgcomplexiteit en kwaliteitseisen stellen grote uitdagingen. Voor de verschillende organisaties wordt het steeds moeilijker om deze uitdagingen alleen aan te pakken. De Zorgband moet hier een antwoord op bieden. Door samen te werken, kan de toekomst van de openbare ouderenzorg in de regio gegarandeerd worden, zonder dat dit financieel ondraagbaar wordt voor de verschillende lokale besturen. Ook het personeel kan op deze manier de garantie krijgen dat ze hun huidige rechten kunnen bewaren.

 

Bovendien nam de Vlaamse regering enkele beslissingen die ons dwongen om stil te staan bij ons huidige organisatiemodel. De komende jaren moeten de OCMW’s en de gemeentebesturen inkantelen in één organisatie . De organisatiestructuur van een gemeentebestuur leent zich evenwel niet echt tot het uitbaten van ouderenzorgvoorzieningen. Bovendien mag de Provincie Oost-Vlaanderen niet langer persoonsgebonden materies opnemen, waardoor een andere uitbatingsstructuur voor het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge moet gezocht worden.

 

De voorbije twee jaar werd door de verschillende besturen dan ook intensief onderzocht of een gezamenlijke vereniging van de ouderenzorgdiensten een uitweg kan bieden. Een samenwerking binnen een publieke OCMW-vereniging blijkt, zowel voor de klanten en residenten van de voorzieningen als voor het personeel, de beste optie.  Eind 2017 keurden alle OCMW-Raden, gemeenteraden en het Provinciaal Zorgcentrum de statuten voor de nieuwe zorgvereniging, die de naam Zorgband Leie en Schelde kreeg, goed. Het dossier ging vervolgens naar de Vlaamse regering voor goedkeuring. Na de goedkeuringstermijn van 100 dagen ontvingen we de bevestiging dat het dossier goedgekeurd is zonder opmerkingen.

 

Hoewel de Zorgband Leie & Schelde nu officieel is opgericht, zal het nog tot begin 2020 duren voor de dienstverlening en het personeel kan overgaan naar de nieuwe organisatie. In 2018 wordt immers verder gewerkt aan een financieel plan op lange termijn en het concrete integratiemodel. Indien uit het financieel plan zou blijken dat de samenwerking financieel nadelig is voor een bepaald bestuur, kan dat bestuur immers nog steeds beslissen uit de vereniging te stappen. Alle besturen zijn er echter van overtuigd dat de Zorgband de beste toekomst geeft aan de openbare ouderenzorg en hebben er alle vertrouwen in dat de integratie van de ouderenzorgtaken van de verschillende besturen in de zorgband een feit zal zijn in 2020.

 

In elk geval wordt op deze manier een duidelijke toekomst geboden voor de bij benadering 2.500 ouderen die momenteel dagelijks of wekelijks ondersteuning krijgen door de diensten van deze OCMW’s en het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge. Zij kunnen met de oprichting van de zorgband ook in de toekomst rekenen op kwalitatieve, nabije en betaalbare zorg in de regio. Ook de meer dan 900 personeelsleden die momenteel in deze ouderenzorgdiensten werken, hoeven zich dan geen zorgen te maken. Zij zullen onder vergelijkbare werkomstandigheden hun job behouden en de organisatie waarvoor ze werken, zal veel sterker staan met verenigde krachten dan een individueel bestuur.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief