U bent hier

Neem deel aan het beleid

Inspraak

Als gemeentebestuur dragen wij bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Wij willen de betrokkenheid en de inspraak van de burgers verzekeren bij onze beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en de evaluatie ervan.

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke overheid in Vlaanderen verplicht is om haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

Gemeentelijke adviesraden

Via de adviesraden treedt het bestuur in dialoog met de burger. De adviesraden geven advies of doen voorstellen over verschillende onderdelen van het beleid.

Vragen, meldingen, klachten en suggesties

Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding dan kan je hier terecht.

Verzoekschriften

Iedereen heeft het recht verzoekschriften (door een of meer personen ondertekend) schriftelijk in te dienen bij de gemeente.

Hoe zie jij de toekomst van de kerken in Merelbeke?

Merelbeke telt verschillende kerken die in de toekomst misschien een andere functie zouden krijgen.

Laatste nieuws

29 mei 2019

In januari van dit jaar startte de nieuwe bestuursploeg van Merelbeke.

17 mei 2019

In oktober 2018 kon u stemmen voor een nieuwe bestuursploeg voor de gemeente Merelbeke.