U bent hier

Neem deel aan het beleid

Inspraak

Als gemeentebestuur dragen wij bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Wij willen de betrokkenheid en de inspraak van de burgers verzekeren bij onze beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en de evaluatie ervan.

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke overheid in Vlaanderen verplicht is om haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

Gemeentelijke adviesraden

Via de adviesraden treedt het bestuur in dialoog met de burger. De adviesraden geven advies of doen voorstellen over verschillende onderdelen van het beleid.

Vragen, meldingen, klachten en suggesties

Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding dan kan je hier terecht.

Verzoekschriften

Iedereen heeft het recht verzoekschriften (door een of meer personen ondertekend) schriftelijk in te dienen bij de gemeente.

De toekomst van de kerken in Merelbeke

Merelbeke telt verschillende kerken die in de toekomst misschien een andere functie zouden krijgen.

Laatste nieuws

17 april 2020
Recyclagepark in coronatijden

Het lokaal bestuur Merelbeke heeft beslist om tot eind mei alle gemeentelijke activiteiten te annuleren. Het recyclagepark blijft tot eind mei enkel op afspraak toegankelijk en de bibliotheek blijft tot eind mei werken met een afhaaldienst.

23 maart 2020

Op zoek naar info over de maatregelen rond het coronavirus bij onze gemeente? Die vind je op www.merelbeke.be/corona.