U bent hier

Vrijwilligerswerk bij het OCMW

Welk vrijwilligerswerk kan je bij OCMW Merelbeke doen?

Meehelpen in het Lokaal Dienstencentrum

Meebouwen aan de werking van het dienstencentrum, helpen in het clubhuis, bediening in het sociaal restaurant, activiteiten begeleiden, uitstappen organiseren, aandacht voor thuiszitters, administratie, …  

Vrijwilligerswerk in seniorencentrum het Lindeken

Samen met het personeel op uitstap gaan met de bewoners, de krant of een boek voorlezen, bewoners begeleiden naar een activiteit, helpen bij een maaltijd, logistieke taken zoals sorteren van de was, hulp in de cafetaria, samen een gezelschapsspel spelen, helpen bij maaltijden, …  

Vrijwilliger bij de sociale kruidenier MIA

Je kan meewerken als vrijwilliger bij de voorbereiding: prijzen, rekken vullen, voeding afhalen in verdeelpunten, groenten en fruit afhalen in de veiling…

Je kan ook meewerken als vrijwilliger bij de openingen. Je staat dan in voor het onthaal en begeleiden van de klanten maar ook kassawerk.

Wat mag je als vrijwilliger van ons verwachten? 

 • Een kennismakingsgesprek: de vrijwilliger wordt vriendelijk onthaald door de vrijwilligerscoördinator of het betrokken diensthoofd. Na de kennismaking worden de verschillende taken besproken, zodat de vrijwilliger zijn keuze kan maken uit het aanbod aan vrijwilligerswerk . Na dit gesprek kan er al een concreet voorstel worden gedaan en wordt de vrijwilligersbrochure overlopen. Soms heeft de vrijwilliger nog bedenktijd nodig. Ook dat kan.
 • Samenwerking met en ondersteuning van het personeel en collega’s vrijwilligers.
 • Een goede verzekeringspolis voor lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Nieuwe ontmoetingskansen met nieuwe mensen. Nieuwe sociale contacten.
 • Regelmatig een aanbod van vorming en daardoor de kans om nieuwe kennis op te doen.
 • Een organisatienota overeenkomstig de wet op het vrijwilligerswerk.
 • Kans op inspraak

Wat betekent de vrijwilliger voor onze OCMW werking ? 

Vrijwilligers vervangen het personeel niet maar zijn een verrijkende aanvulling voor de werking. 

Vrijwilligers zijn een aanvulling voor onze werking, 

Vrijwilligers vormen een ondersteuning voor ons personeel

Vrijwilligers betekenen een meerwaarde voor onze doelgroepen:

 • Vrijwilligers bieden een meerwaarde omdat door hen meer mensen kunnen deelnemen aan de activiteiten. 
  • Het animatieteam van het woonzorgcentrum gaat graag met de bewoners wandelen. Om een goede begeleiding aan te bieden, is er 1 begeleider per bewoner nodig. Alleen zo krijgt elke bewoner voldoende aandacht en kan men voldoende veiligheid bieden. Hoe meer vrijwilligers helpen, hoe meer bewoners mee kunnen.
 • Vrijwilligers bieden een meerwaarde omdat zij een frisse wind door de organisatie blazen. 
  • Vrijwilligers geven, naast het personeel en de stagiairs, ook ideeën en suggesties door. Dit houdt de organisatie jong en laat ons regelmatig stilstaan bij onze werking. De vrijwilligers zijn de schakel met de buitenwereld.
 • Vrijwilligers bieden een meerwaarde omdat zij dicht bij de klanten staan. 
  • In het dienstencentrum treffen klanten en vrijwilligers elkaar voortdurend op de werkvloer. Zo staan de vrijwilligers dicht bij de klanten en zijn zij de eersten om signalen op te vangen en deze discreet door te spelen. Dit kan zowel gaan over nood aan dienstverlening als over hints voor activiteiten. Zo is de wederzijdse feedback en inspiratie gegarandeerd.
 • Vrijwilligers bieden een meerwaarde omdat zij meer tijd kunnen maken 
  • In het woonzorgcentrum verblijven mensen die weinig of nooit bezoek krijgen. Het personeel kan dan vrijwilligers vragen om tijd te maken voor een uitgebreid bezoek om die eenzaamheid te doorbreken

Wat verwacht het OCMW van de vrijwilliger?

 • Engagement, inzet en positieve ingesteldheid.
 • Discretie.
 • Afspraken naleven en tijdig annuleren. Ben je belet of ziek, verwittig op tijd de dienst waar jij vrijwilligerswerk doet, zodat er op tijd nog voor vervanging kan gezorgd worden.
 • Ideeën of suggesties? Heb jij goede voorstellen: zeg het ons. Het kan een verrijking zijn voor de werking.
 • Doorgeven van belangrijke informatie: als jij belangrijke informatie kent die de werking ten goede komt, laat het ons dan weten.