Afval

Afval voorkomen

Voorkom afval dankzij de antireclamesticker, composteren, mulchen, kringloopwinkel ...

Afvalfracties

Er bestaan heel wat verschillende soorten afval. Ontdek wat wel of niet bij een bepaalde afvalfractie hoort en waar je ermee terecht kan.

 

Waarheen met afval?

Je kan met je afval of oude spullen op verschillende plaatsen terecht: recyclagepark, kringloopwinkel ... Sommige afvalsoorten worden ook thuis opgehaald.

Ophaalkalender

Tijdens de maand december ontvangt elk huishouden in Merelbeke de ophaalkalender in de bus. Je kan de ophaalkalender ook online raadplegen.

Sluikstorten en illegaal verbranden

Sluikstorten kan je melden bij de dienst afvalbeheer, illegaal verbranden bij de dienst milieu.

Dienst afvalbeheer

De dienst afvalbeheer helpt je verder bij vragen over het recyclagepark, de huis-aan-huis-inzamelingen en afvalvoorkoming.

Meldpunt afvalophaling

Mochten er zich problemen bij een ophaling voordoen, dan kan je dat rechtstreeks melden bij IVM. Je moet dus niet langer contact opnemen met de gemeente.

Voorzichtig omgaan met asbest

Hoe kan je op een veilige manier asbest (laten) verwijderen?