U bent hier

Infrastructuur

Toelating voor het aanleggen van een geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van uw woning.

Huisaansluitingen op de riolering

Als er in je straat riolering aanwezig is, ben je verplicht je woning hierop aan te sluiten. Hierop is geen uitzondering mogelijk. Voor de aansluiting op de riolering moet je toelating vragen aan het gemeentebestuur.

Onderhoud onbevaarbare waterlopen

De onbevaarbare waterlopen zijn opgesplitst in drie categorieën.

Onderhoud wegen, fietspaden en voetpaden

De gemeente zorgt zelf voor de kleinere en dagelijkse onderhoudswerken aan wegen, voetpaden en fietspaden.

Aanvraag verlagen van borduren en het maken van een oprit

Bij het bouwen of verbouwen van een woning kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat je je woning of garage vlot kan bereiken, zoals het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad of het verplaatsen van een verkeersbord.

Overwelven van baangrachten langs gemeentelijke wegen

Straatgrachten verzekeren de afwatering van de straat te verzekeren en dit mag niet verhinderd worden.

Richtingaanwijzers naar bedrijven

Aan alle op het grondgebied van de gemeente Merelbeke gevestigde zelfstandigen en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om, tegen betaling van een vergoeding, richtingsaanwijzers naar hun vestiging te laten plaatsen.

Verstopte riolering

De straatkolken worden tweemaal per jaar (in het voorjaar en in het najaar) door de gemeente gereinigd.

Sneeuw- en ijzelbestrijding

De gemeente bereidt zich goed voor op een harde winter. Daarom is er een strooiplan opgesteld om  belangrijke wegen en fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te maken.

Wegenwerken

Overzicht van wegenwerken, evenementen en grote projecten met mogelijke omleidingen of hinder in Merelbeke.

Openbare toiletten

In Merelbeke zijn er enkele openbare toiletten gratis toegankelijk. Afhankelijk van de locatie zijn de openingsuren anders.