U bent hier

Hinder en overlast

Voor dringende vaststellingen van milieuhinder kan je terecht op het noodnummer 112. Tijdens de kantooruren kan je ook terecht bij de lokale politie:

Milieuhinder kan u ook online melden bij de gemeente of bij de dienst milieu en natuur. In sommige gevallen, zoals bij burenhinder waarbij geen wetgeving of reglementering is overtreden, kan je bij het vredegerecht terecht.

Dierenhinder

Sommige dieren zijn in bepaalde aantallen schadelijk voor het milieu, de natuur, de landbouw of woonomgeving.

Geluidshinder

Geluidshinder is geluid dat als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren.

Lichthinder en lichtvervuiling voor mens en dier - presentatie

In heel wat gemeentes en steden is het nooit echt donker, wat voor lichthinder en -vervuiling kan zorgen nefast voor mens en dier.

Watervervuiling

Ongezuiverd huishoudelijk water en bedrijfsafvalwater zijn de grootste oorzaak van waterverontreiniging.

Bestrijding van distels

Als eigenaar, huurder of gebruiker van een terrein ben je verplicht de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van sommige distels tegen te gaan.

Bodemonderzoek en -sanering

Indien vermoed of vastgesteld wordt dat een grond verontreinigd is, moet je een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Hinder afkomstig van bedrijven

Wat te doen bij milieuhinder mogelijk veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten?

Luchtvervuiling

Verkeer, gebouwenverwarming, de industrie en de land- en tuinbouwsector zijn de grootste oorzaken van luchtvervuiling.

Wateroverlast

Langdurige of hevige regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen.

Rookhinder

Rookhinder treedt op als je een rook in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.

Geurhinder

Geurhinder treedt op als je een geur in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.