U bent hier

Wonen en zorg

Seniorencentrum het Lindeken beschikt over een ruim aanbod van aangepaste woonvoorzieningen voor ouderen. Afhankelijk van je zorgnood kan je terecht in een van onze diensten.  

Aanvraag opname seniorencentrum

Als thuis wonen niet meer lukt, kan u een (tijdelijke) opname in Seniorencentrum het Lindeken een oplossing bieden. Via dit formulier kan u een aanvraag indienen voor opname in het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf of voor een assistentiewoning.

Tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf

Het centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijke verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. 

Dagverzorgingscentrum De Boomgaard

Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in dagverzorgingscentrum de Boomgaard terecht voor opvang en verzorging. Zo kunnen zij langer thuis wonen en wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers lichter.

Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Bij een opname in een rusthuis kan de factuur hoog oplopen. Niet iedereen heeft voldoende financiële reserves kunnen opbouwen om dit te bekostigen. Borgstelling is een financiële dienstverlening die hulp kan bieden bij deze situaties.